Sunday, June 24, 2012

KHUTBAH RASULULLAH SAW DALAM MENYAMBUT RAMADHAN


 1. Khutbah Rasulullah s.a.w Dalam Menyambut Ramadhan

  Imam Ali ibn Musa al-Ridha AS meriwayatkan berdasarkan rangkaian perawi dari kakek-kakeknya dari Imam Ali AS bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbah berikut ketika datangnya bulan Ramadhan

  Wahai manusia !

  Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah
  dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah.
  Bulan yang paling mulia di sisi Allah.
  Hari-hariny...a adalah hari-hari yang paling utama.
  Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama.
  Jam demi jamnya adalah jam-jam paling utama.
  Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi
  tetamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya.
  Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih,
  tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah.
  Bermohonlah kepada Allah Rabb-mu
  dengan niat yang tulus dan hati yang suci
  agar Allah membimbingmu untuk
  melakukan shiyam dan membaca Kitab-Nya.
  Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah
  di bulan yang agung ini.

  Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu,
  kelaparan dan kehausan di hari kiamat.
  Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin.
  Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah yang muda,
  sambungkanlah tali persaudaraanmu,
  jaga lidahmu, tahan pandanganmu
  dari apa yang tidak halal kamu memandangnya dan pendengaranmu
  dari apa yang tidak halal kamu
  mendengarnya.

  Kasihilah anak yatim
  niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu.
  Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu.
  Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa
  pada waktu-waktu shalatmu
  karena itulah saat-saat yang paling utama
  ketika Allah 'Azza wa Jallaa memandang
  hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih.
  Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya,
  menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nya
  dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

  Wahai manusia !
  Sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu
  maka bebaskanlah dengan istighfar.
  Punggung-punggungmu berat
  karena beban (dosa)mu maka ringankanlah
  dengan memperpanjang sujudmu.

  Ketahuilah
  Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesaran-Nya
  bahwa Dia tidak akan mengazab
  orang-orang yang shalat dan sujud,
  dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka
  pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb al 'alamin.

  Wahai manusia !

  Barangsiapa diantaramu memberi buka
  kepada orang-orang mu`minin yang berpuasa di bulan ini
  maka di sisi Allah nilainya sama dengan
  membebaskan seorang budak
  dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu.

  (Sahabat-sahabat bertanya, "Ya, Rasulullah! Tidaklah kami
  semua mampu berbuat demikian".

  Rasulullah meneruskan:

  Jagalah dirimu dari api neraka
  walaupun hanya dengan sebiji kurma.
  Jagalah dirimu dari api neraka
  walaupun hanya dengan seteguk air.

  Wahai manusia

  Siapa yang membaguskan akhlaqnya di bulan ini
  ia akan berhasil melewati shirath
  pada hari ketika kaki-kaki tergelincir.
  siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang
  yang dimiliki tangan kanannya
  (pegawai atau pembantu) di bulan ini,
  Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya di hari Kiamat.
  Barangsiapa menahan kejelekannya di bulan ini,
  Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan- Nya.

  Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini,
  Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.

  Barangsiapa menyambungkan tali persaudaraan (silaturrahim) di bulan ini,
  Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.
  Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini,
  Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka.

  Barangsiapa melakukan shalat fardlu
  baginya ganjaran seperti melakukan 70 shalat fardlu di bulan yang lain.

  Barangsiapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini,
  Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan.

  Barangsiapa di bulan ini membaca satu ayat al Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatam al Quran pada bulan- bulan yang lain.

  Wahai manusia !
  Sesungguhnya pintu-pintu syurga dibukakan bagimu maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu.
  Pintu-pintu neraka tertutup maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah d dibukakan bagimu.

  Setan-setan terbelenggu maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu.
  Amirul Mukminin karamallahu wajha berkata,

  "Aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah! Apa amal yang paling utama di bulan ini ?"

  Jawab Nabi' "Ya Abal Hasan ! Amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah..

  Alhamdulillaahi rabbal 'aalamiin.

No comments: