Tuesday, October 18, 2011

7 Golongan


“7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya:

1. pemimpin yang adil,

2. pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta’ala,

3. lelaki yang hatinya bergantung di masjid,

4. dua orang yang saling mencintai kerana Allah; mereka berkumpul dan berpisah kerana-Nya,

5. lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah’,

6. seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya,

7. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis).”

(HR. Bukhari dan Muslim )

No comments: