Friday, March 13, 2015

SAYA ADA ALLAH.Allah SWT berfirman : “..Takutlah kepada-Ku, jika benar-benar orang yang beriman.”(Qs.Ali Imran 175).
Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW, bersabda : “Allah SWT, berfirman: Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, tidaklah Aku himpun pada hamba-Ku, dua kali takut dan dua kali aman. Jika ia takut kepada-Ku di dunia, maka Aku beri rasa aman di hari kiamat. Dan jika ia merasa aman dari-Ku di dunia, maka Aku takutkan ia di akhirat.”(HR.Ibnu Hibban)
Salah satu diantaranya lagi firman Allah yang ertinya: "Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seseorangpun selain kepada Allah.
Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan"
(QS. 33:39).
Sifat takut merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman dan menghampirkan lagi seseorang hamba itu kepada Tuhannya. Apabila lahirnya sifat takut dalam hati seseorang hamba itu, ianya akan menjadi benteng dari terpukau dengan segala tipu daya Dunia dan berbagai bentuk kemungkaran yang datang.Takut kepada Allah adalah rasa takut yang semestinya dimiliki oleh setiap hamba kerana rasa takut itu mendorong untuk : Meningkatkan amal kebaikan. Bersegera meninggalkan semua yang dilarangNya.
Renungan untuk kita semua.. Sabda Rasulullah saw : "Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. "(HR. Tirmidzi). Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Aamiin.

No comments: