Sunday, December 4, 2011

Kedudukan Kita Di sisi Allah ????


Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya.

Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. (HR. Al Hakim)

Cintai lah Allah dengan cara tunduk pada perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, maka nisca...ya Dia akan mencintai kita jauh melebihi cinta kita itu. Tahukah kita bagaimana Allah mencintai hamba-Nya?

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda dalam sebuah Hadits Qudsi, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman:
"Hamba-hamba-Ku di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Aku perintahkan, juga melaksanakan amalan-amalan sunnah demi mencapai keridhaan-Ku, hingga Aku mencintainya, dan ketahuilah bilaman Aku mencintai seorang hamba, maka Aku akan menjadi: telinga baginya yang dengannya ia mendengar, mata baginya yang dengannya ia melihat, tangan baginya yang dengannya ia memegang, kaki baginya yang dengannya ia melangkah, serta penolong baginya di manapun dan kapan pun ia berada."

Subhanallah, sesungguhnya tiada lagi yang akan kita butuhkan selain cinta Allah...

No comments: