Thursday, December 1, 2011

Berkata Benarlah Kerana Allah


TIADALAH manfaat bagi manusia yang takut untuk berkata benar hanya kerana bimbang akan terlepas nikmat dunia yang fana ini (yakni tidak kekal), yang dijanjikan oleh makhluk tertentu dengan sembahan-sembahan selain Allah.

Mereka mengambil TUHAN-TUHAN seperti berhala dan juga makhluk, maupun manusia yang diketahui kekuasaan mereka di bumi sebagai pemberi manfaat palsu buat mereka di atas dunia yang... sementara ini. Maka, merugilah mereka kerana tidak berkata benar tatkala mereka sebenarnya berilmu.

Mereka jelas nyata 'terpedaya' dengan imbuhan dunia yang 'haram' melalui jalan memperdaya sistem kewangan yang dikuasai mereka, 'kononnya' dengan memiliki harta 'haram' itulah maka mereka dipandang mulia oleh manusia lain. MALANGNYA, di sisi Allah, mereka yang berbuat aniaya itu pasti akan di azab di akhirat kelak.

Firman Allah surah AZ ZUMAR:AYAT 43 & 44:
(43) Bahkan mereka mengambil pemberi manfaat selain Allah. Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambilnya juga sebagai sembahan atau pemberi manfaat) meskipun mereka itu (sebenarnya) tidak memiliki sesuatu apa pun dan tidak pula berakal?."

(44) Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah-lah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian, kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan".


No comments: