Tuesday, October 25, 2011

Sekadara Renungan kita ..


Rasulullah saw bersabda, "Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang menerima azab yang paling ringan pada hari kiamat, 'Jika kamu mempunyai sesuatu di atas permukaan bumi sebagai tebusan, adakah kamu menebus azab ini dengannya?' Orang itu pun menjawab, 'Ya'.

Allah Ta'ala pun berfirman, 'Aku menghendaki darimu agar melakukan sesuatu yang lebih mudah dari ini sewaktu kamu berada di dalam tulang sulb...i Adam (yaitu) agar kamu tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Ku, namun kamu telah ingkar (enggan) melakukannya, melainkan kamu telah mempersekutukan Daku. (Sahih, Al-Bukhari dan seumpamanya oleh Imam Ahmad)

HADIST QUDSI '' TAUHID ''

Sesuatu yang dikehendaki Allah SWT yang lebih mudah yaitu iman. Iman bermaksud melafazkan kalimah tauhid dengan lidah (lisan), meyakini dengan sepenuh hati dan melaksanakannya dengan fisikal atau anggota badan (beramal).

Syirik bermaksud mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain seperti menyembah berhala, memuja kubur, menganggap Nabi Isa a.s sebagai anak tuhan dan sebagainya. Syirik juga boleh membawa makna terdapat kuasa lain yang lebih berkuasa dari kekuasaan Allah SWT, seperti percaya pada tangkal dan lain-lain.

Syirik boleh juga terjadi melalui perkataan atau percakapan kita sehari-hari seperti “Keberhasilan aku hari ini adalah karena usaha aku!”, sama seperti percakapan Qarun dalam Surah Al-Qasas [28] : 78, contoh dua: “Jika tiada obat ini, tentulah aku mati,” dan yang seumpama dengannya....ingat-2 !!! kdg kikta tak sadar lakukan ituh

Surah Al-A’raaf [7] : 172, perihal janji manusia kepada Allah SWT sebelum dilahirkan

No comments: