Tuesday, August 23, 2011

*** Al - Quran Sebagai Pembela ***
Abu Umamah r.a berkata : " Rasulullah S.A.W telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Quran, setelah itu Rasulullah S.A.W memberitahu tentang kelebihan Al Quran."

Telah berabda Rasululllah S.A.W : Belajarlah Kamu akan Al-Quran, di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya, yang mana di kala itu orang sangat memerluhkannya".

Ia Aknan datang dalam bentuk seindah-indahnya dari ia bertanya, " Kenalkan kamu kepadaku?". Maka orang yang pernah membaca akan menjawab "Siapakah kamu ?".

Maka berkata Al-Quran: " Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung dan juga telah bangun malam untukku dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari".

Kemudian berkata orang yang pernha membaca Al-Quran iu: "Adakah kamu Al-Quran?" Lalu Al-Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca mengadap Allah S.W.T. Lalu orang tu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tngan kirinya, kemudian dia meletakkan mahkota kepalanya.

Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan yang pernah tidak dapat di tukar dengan dunia walau berlipat ganda, sehingga keduanya bertanya: " Dari manakah memperolehi ini semua, pada hal amal kami tidak sampei ini?".

Lalu di jawap : " Kamu diberi ini semua kerana anak kamu telah memperlajari Al-Quran .

No comments: